Consentiment informat de protecció de dades per al tractament d’imatges

De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les dades que vosté ens facilite seran incorporades al sistema de tractament titularitat d’Olga Boscà i Banyuls amb DNI 24343844T i apartat de correus 10246 – 46015 València, amb la finalitat de compartir fotos/imatges al nostre web.

En compliment amb la normativa vigent, l’informem que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per a complir amb els preceptes esmentats en la normativa vigent.

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seues dades de caràcter personal així com revocar els consentiments prestats o obtenir-ne més informació, dirigint la seua petició a l’adreça postal indicada o al correu electrònic info@labanyuls.org i podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que considere oportuna.

WordPress Video Lightbox Plugin