Política de Privacitat

El Reglament (UE) 2016/679 de protecció de dades de caràcter personal estableix un nou enfocament per al control i el tractament de les dades de caràcter personal. Hem revisat i adaptat la nostra política de privacitat als nous requisits i volem oferir més informació i transparència en relació amb el tractament de les dades personals.

Olga Boscà i Banyuls, amb DNI 24343844T, és responsable del tractament de les dades de caràcter personal dels seus usuaris i clients, així com de les dades que puguen ser recollides a través del lloc web.

Olga Boscà i Banyuls informa als usuaris del lloc web sobre la seua política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguen ser recollides per a la navegació o contractació de serveis a través del seu lloc web.

Finalitat del tractament de les dades

El tractament de les dades que ens facilite a través del correu electrònic  info@labanyuls.org, es regirà per aquesta mateixa política de privacitat.

Les operacions, gestions i procediments tècnics que es realitzen de forma automatitzada o no automatitzada i que possibiliten la recollida, l’emmagatzematge, la modificació, la transferència i altres accions sobre dades de caràcter personal, tenen la consideració de tractament de dades personals.

Olga Boscà i Banyuls procedirà a tractar les dades de caràcter personal de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada.

Dades recaptats per a la prestació d’un servei

Les dades de caràcter personal que ens facilite per a la prestació d’un servei seran les mínimes exigibles per a poder elaborar el contracte, així com per a poder oferir-li els serveis que vosté contracte i per al compliment de les obligacions legals.

Les dades seran conservades durant els terminis legalment establerts.

Dades recollides per a la sol·licitud d’informació a través del formulari web

Les dades personals recollides a través del formulari web per a la petició d’informació tenen com a finalitat l’enviament d’informació comercial sobre els nostres productes i serveis.

El tractament de les dades en aquest cas està legitimat pel consentiment exprés que vosté ens presta en acceptar l’enviament de la informació aportada mitjançant el formulari.

Exercici dels drets

D’acord amb els drets que confereix el Reglament (UE) 2016/679 de protecció de dades de caràcter personal podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seues dades dirigint la seua petició a l’adreça postal (Carrer Benicadell, 30 pta 4 – 46015 València) o al correu electrònic (info@labanyuls.org).

Per a l’exercici dels drets s’ha d’identificar mitjançant la presentació del seu DNI.

Destinataris

Olga Boscà i Banyuls informa els usuaris que les seues dades personals no es comunicaran a tercers, amb l’excepció que aquesta comunicació de dades estiga emparada en una obligació legal o quan la prestació d’un servei implique la necessitat d’una relació contractual amb un encarregat de tractament.

Olga Bosca i Banyuls manté uns criteris estrictes de selecció d’encarregats de tractament i es compromet contractualment amb cada un a complir i fer complir les obligacions establertes en matèria de protecció de dades.

Variació de les dades

Mentre no ens comunique el contrari, entendrem que les dades no han estat modificades i que vosté es compromet a notificar-nos qualsevol variació.

Per a qualsevol reclamació pot dirigir-se a info@labanyuls.org o a l’adreça postal (Carrer Benicadell, 30 pta 4 – 46015 València).

Igualment podrà dirigir-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades www.agdp.es.

Drets i obligacions dels usuaris

Qualsevol dels consentiments atorgats té caràcter revocable. Així mateix, podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se per escrit a Olga Boscà i Banyuls, a la direcció info@labanyulsorg o a l’adreça postal (Carrer Benicadell, 30 pta 4 – 46015 València), adjuntant fotocòpia del DNI.

D’altra banda, atesa la naturalesa dels serveis oferts, l’usuari de forma opcional i conscient pot publicar un altre tipus de dades de caràcter personal a les quals la resta d’usuaris o terceres parts podran tenir accés, incloent serveis aliens a labanyuls.org com motors de cerca i similars. L’usuari serà l’únic responsable d’aquesta informació facilitada, així com de les accions, missatges, comunicacions, declaracions o enllaços realitzats o enviats des dels formularis habilitats per a això, pel que qualsevol tipus de dada i / o informació rellevant, haurà de comptar amb el previ consentiment a l’efecte interessat. Labanyuls.org no serà responsable dels continguts ni de les dades incorporades o proporcionades pels usuaris eximint de tota responsabilitat per accions, demandes i / o reclamacions que poguessen exercitar-se amb relació a aquests continguts.

Advertim, a més, que els continguts aportats voluntàriament pels usuaris que no incloguen dades personals o de caràcter privat podran ser conservats amb l’objecte de mantenir el bon funcionament del servei, d’acord amb la llicència Creative Commons que utilitzem per als continguts del web, per la qual cosa, si no s’indica el contrari, tot el contingut textual publicat en labanyuls.org (imatges i descripcions de les mateixes) està subjecte a la llicència Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 España (CC BY-NC-SA 3.0 ES) , amb l’excepció de les cites d’altres fonts que podrien tenir una altra llicència.

Condicions de la llicència Creative Commons:

Està permés copiar, distribuir i comunicar públicament l’obra, així com realitzar obres derivades, sempre que es complesquen les dues condicions següents:

  • Reconeixement: S’ha d’indicar explícitament i de forma visible l’autor i la procedència exacta (URL) de l’obra.
  • No Comercial: No pot fer ús del material amb propòsits comercials.
  • Compartir Igual: Si s’altera o transforma l’obra, o es genera una obra derivada, només pot distribuir-se sota una llicència idèntica a aquesta, deixant ben clars els seus termes.

Canvis a la política de privacitat

La nostra Política de Privacitat podrà patir actualitzacions, degudes a canvis i necessitats legals, així com degudes a millores i canvis inclosos en la forma d’oferir i prestar els nostres serveis. Per això, li recomanem que visite i accedesca a la nostra política de privacitat periòdicament, per a poder tenir accés i conéixer els canvis que hagen pogut ser incorporats. En cas que aquests canvis tinguen relació amb el consentiment prestat per l’usuari, li serà enviada una notificació independent i per separat per a demanar-lo novament.

Si durant la lectura li ha sorgit algun dubte o qüestió sobre la nostra política de privacitat o vol exercir algun dret o acció relativa a les seues dades personals, per favor pose’s en contacte amb nosaltres en l’adreça de correu electrònic següent: info@labanyuls.org.

WordPress Video Lightbox Plugin